K
P

Het bestuur van de VAC-Roadstar bestaat uit de volgende personen:

 Voorzitter  Jenne Hummel
 Secretaris  Anneke Starreveld
 Penningmeester  Geertje de Jong
 Lid  Willem Wiegersma
 Lid  Wim Bouland